The news is by your side.

Prostat Füzyon Biyopsi Nedir?

0 327

Prostat füzyon biyopsi ya da yeni tip biyopsi, prostat kanseri tanısı koymak için kullanılan en güncel biyopsi yöntemidir. Prostat kanseri, akciğer kanseriyle birlikte erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Prostat kanserinin kesin tanısı ancak prostat biyopsisi ile konur. Prostat dokusundan patolojik inceleme için doku parçalarının alınmasına prostat biyopsisi denir.

Prostat  Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?

Prostat kanserinin tanısı için mutlaka prostat biyopsisi yapılmalıdır. Günümüzde prostat kanseri kesin tanısı için biyopsinin yerine alan başka bir yöntem bulunmamaktadır. Prostat biyopsisi için şu an için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar klasik prostat biyopsisi ve prostat füzyon biyopsisidir.

Klasik Biyopsi Yöntemi Nedir?

Klasik Biyopsi Yöntemi
Klasik Biyopsi Yöntemi Nedir?

Biyopsi işleminde kullanılan klasik ya da standart yöntemde, prostat bezinden ultrason eşliğinde iğne ile alınan küçük parçalar, kanser hücrelerinin olup olmadığını anlamak için patoloji laboratuvarına incelemeye gönderilir. Bu klasik biyopsi yönteminde, biyopsi iğnesi prostat bezi içerisindeki kanser dokusuna isabet etmeyebilir. Yani iğnenin kanserli dokuyu ıskalaması durumunda, aslında var olan kanser atlanmış olur. Prostatı bir mandalinaya, mandalina içindeki çekirdeklerini de kanser dokusuna benzetelim. Biyopsi iğnesi bu çekirdeklere isabet ettiremez ise kanser tanısı konulamaz. Yani klasik prostat biyopsi yönteminde, var olan prostat kanserini yakalayamama ihtimali hep bulunmaktadır. Bu yüzden, klasik biyopsi işleminde, kanser saptanamayan ancak klinik olarak kanser şüphesi olan hastalara ikinci hatta üçüncü defa prostat biyopsisi yapmak gerekebilir.

Prostat Füzyon Biyopsi Nedir?

füzyon biyopsi
füzyon biyopsi

Prostat füzyon biyopsisinde ise, biyopsi alınmadan önce, prostat yüksek çözünürlüklü MR ile görüntülenir. Prostat içindeki şüpheli kanser alanları önceden tespit edilir. Elde edilen bu görüntüler, özel bir ultrason cihazına aktarılır ve bu şüpheli alanlardan dokular alınır. Dolayısıyla bu yöntem ile prostat kanserinin gözden kaçma ihtimali çok daha düşüktür. Prostat füzyon biyopsisi, prostat MR/TRUS füzyon biyopsiakıllı prostat biyopsisi olarak da bilinir.

Klasik biyopsi yönteminde, prostatın çeşitli yerlerinden, sistematik bir şekilde, ortalama 12 adet, rastgele doku parçaları alınır. Bu durum bazen var olan kanserin atlanmasına neden olabilir. Hastadan daha sonra tekrar biyopsi alınması gerekebilir. Füzyon biyopside ise, önceden tespit edilen şüpheli alanlardan biyopsi alındığı için, kanseri yakalama şansı klasik yönteme göre daha yüksektir.

Klasik prostat biyopsisi makattan prostata girilerek yapılır. Bu durum bazen ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Prostat füzyon biyopsisi, perineal bölgeden yani makata girmeden, makat ile testis torbaları arasındaki bölgeden yapılır. Bunun en önemli avantajı, makat gibi kirli bir alana girilmediği için enfeksiyon ihtimalinin daha düşük olmasıdır.

Prostat Füzyon Biyopsi Ne Zaman Yapılır?

Prostat kanseri şüphesi taşıyan, yani kan PSA testinde PSA değeri yüksek olan ya da parmakla yapılan prostat muayenesinde şüpheli bir durum tespit edilen tüm hastalara prostat füzyon biyopsisi yapılabilir. Ancak bu işlemin hem maliyeti yüksek hem de ulaşılabilirliği daha zordur.

Bu yüzden prostat füzyon biyopsi, daha önce prostat biyopsisi yapılmış ve ancak kanser tespit edilememiş olmasına rağmen, prostat kanseri şüphesi halen devam eden ve bu yüzden yeniden prostat biyopsisi yapılması düşünülen hastalara yapılmalıdır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ve ucuzlaması ile birlikte, yakın gelecekte tüm prostat biyopsileri için bu yöntemin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Prostat Füzyon Biyopsisinin Üstünlükleri Nelerdir?

Önceden prostat bezinde kanser riski taşıyan alanların tespit edilmesi ve bu alanlardan biyopsi alınması nedeniyle kanseri yakalama ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla tekrarlayan biyopsilere daha az gerek duyulur. Doğrudan kanser şüphesi taşıyan bölgelerden biyopsi alınması nedeniyle kanser tanısı daha hızlı konulur. Bu yöntemde, klasik yöntemde ultrason ile görüntülenemeyen bölgelerden de biyopsi alınabilir.

Prostat Füzyon Biyopsi Nasıl Yapılır?

Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara, bu işlemden önce multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) yapılır. Multiparametrik MR’da prostat içinde yüksek tümör riski taşıyan alanlar bilgisayarda belirlenir ve işaretlenir. Bu görüntüler ile transrektal ultrason ile alınan görüntüler bilgisayar ortamında üst üste getirilerek birleştirilir ve prostatın üç boyutlu görüntüsü oluşturulur. Üzerinde biyopsi iğnesi bulunan füzyon biyopsi robotu kolu, işaretlenmiş olan bu şüpheli alanlara yönlendirilir ve tespit edilmiş hedef alanlardan biyopsi alınır. Prostat füzyon biyopsi genel anestezi ya da bölgesel anesteziyle yapılır. Enfeksiyon gelişimini önlemek için işlem öncesi antibiyotik kullanılır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi