The news is by your side.

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

0 237

Laparoskopik cerrahi ya da halk arasında bilinen adıyla kapalı ameliyat, karın içinde bulunan organların cerrahi tedavisinde, ciltte üzerinde geniş kesi yapmadan, birkaç adet küçük delikten yerleştirilen borucuklardan vücut içine gönderilen bir kamera ile elde edilen görüntü eşliğinde yapılan ameliyat tekniğidir. Cerrah, bir monitöre bakarak ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskopi Cerrahi Nasıl Yapılır?

Laparoskopik cerrahi genel anestezi altında yani hasta tamamen uyutularak yapılır.

Hasta uyutulduktan sonra karın boşluğuna bir iğne ile karbondioksit gazı verilir. Bunun nedeni karbondioksit gazının çok hızlı bir şekilde emilerek vücuttan atılmasıdır.

Yapılacak ameliyat türüne göre trokar adı verilen borucuklar vücuda yerleştirilir. Cerrah, bu trokarların içinden gönderilen cerrahi aletler ile monitöre bakarak ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Laparoskopik cerrahide açık cerrahide olduğu gibi ciltte geniş ameliyat kesisi olmaz. Ameliyat cilt üzerinde yapılan ufak deliklerden vücut içine gönderilen aletlerle gerçekleştirilir. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde, karın duvarına büyük ameliyat kesisi olmadığı için, ağrı açık cerrahiye göre çok daha az olur.

Ayrıca büyük kesinin olmaması kozmetik açıdan da daha iyi görünüm sağlamaktadır. İşlem sırasında kullanılan kamera sayesinde, ameliyat sahasındaki organların görüntüsü büyüdüğü için damar yaralanmaları daha az olur. Dolayısıyla daha az kanama meydana gelir. .

Kesinin küçük olması ve için organ iyileşmesi daha hızlı olduğundan hastanede kalış süresi de oldukça kısalmaktadır.

Ameliyat kesisi büyük olmadığından yara enfeksiyonu riski daha azdır.

Laparoskopik Cerrahinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Laparoskopik cerrahinin uygulandığı ürolojik hastalıklar arasında böbrek kanseri, böbrek kisti, böbrek çıkım darlığı ve böbrek üstü bezi hastalıkları bulunmaktadır. Ürolojide laparoskopik cerrahi birçok hasatalığın cerrahi tedavisinde kullanılır. Bunlar;

Laparoskopik radikal nefrektomi: Böbrek kanserinin tedavisinde laparoskopik cerrahi yöntemle böbrek ve lenf bezlerinin birlikte çıkarılmasıdır. Bazı durumlarda böbrek üstü bezini de çıkarmak gerekebilir.

Laparoskopik donör nefrektomi: Böbrek nakli ameliyatında, canlı vericiden temin edilen böbreğin laparoskopik yöntemle alınacak olması, böbrek bağışını da cesaretlendirmektedir. Çünkü bu ameliyat sonrası iyileşme süreci hem daha kısa hem de vericinin vücudunda büyük ameliyat kesisi kalmamaktadır.

Laparoskopik parsiyel nefrektomi: Böbreğin tamamının değil sadece tümörlü, hastalıklı ya da hasarlı kısmının çıkarılması ameliyatıdır.

Laparoskopik nefroüretektomi: Böbrek, idrarı böbreklerden idrar kesesine taşıyan üreter adı verilen tüpün ve idrar kesesinin bir kısmının çıkardığı cerrahi bir işlemdir.

Laparoskopik pyeloplasti: Böbrek çıkım darlığında üreter ve böbrek arasındaki hasarlı kısmın düzeltilmesi ameliyatıdır.

Laparoskopik radikal prostatektomi: Prostat kanserinde prostat bezi ve çevresindeki meni keselerini çıkarmak için kullanılan cerrahi işlemdir.

Laparoskopik radikal sistektomi: Mesane kanserinin cerrahi tedavisinde, mesanenin çıkarılması işlemidir.

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi