The news is by your side.

Kadın Ürolog Nedir? Ne İş Yapar?

0 3.207

Kadın ürolog nedir? Bayan ürolog var mı? Türkiye’de kadın üroloji uzmanı var mı? merak edilen bir konudur. Kadın ürologlar, özellikle bazı bayan hastalar tarafından özellikle tercih edilebilmektedir. Üroloji erkeklerde idrar yolları ve cinsel organ hastalıkları, kadınlarda ise idrar yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bölümüdür. Özellikle yurt dışında kadın ürologların sayısı oldukça fazlayken, ülkemizde üroloji uzmanları genellikle erkeklerden oluşmaktadır.

Kadın Ürolog Nedir?

Ürolog, üroloji uzmanı demektir. Üroloji alanında uzmanlaşmış olan tıp doktorlarına ürolog ya da üroloji uzmanı adı verilir. Bevliye, üroloji anlamına gelen eski bir terimdir. Günümüzde çok kullanılmaz. Üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlar genellikle erkektir. Yurt dışındaki ülkelerde kadın ürolog sayısı, ülkemizle kıyaslandığında oldukça fazladır. Ancak son zamanlarda ülkemizde de kadın ürolog sayısı giderek artmaktadır. Üroloji alanında uzmanlaşmış kadın doktora kadın ürolog ya da kadın üroloji uzmanı denir. Kadın ürologların aslında erkek ürologlardan hiçbir farkı yoktur. Nasıl bir erkek doktor kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oluyor ise, bir kadın doktorda aynı şekilde üroloji uzmanı olabilir. Bu konuda yasal bir sıkıntı yoktur. Bu tamamen doktorun tercihine bağlı bir durumdur.

Kadın Ürolog Ne İş Yapar?

Üroloji uzmanı yani ürolog, hem erkeklerde hem de kadınlarda idrar yollarını oluşturan böbrek, üreter, idrar kesesi, üretra gibi organlarına ve penis, testis, testis torbası gibi erkek üreme organlarına bakar. İster erkek olsun ister kadın olsun, ürolog bu konularda uzmanlaşmış doktordur. Ürolog olabilmek için, altı yıl süren tıp eğitimlerinden sonra, beş yıl daha üroloji alanında uzmanlık eğitimi almak gerekir. Ürolog doktor, üroloji polikliniğinde hasta bakar ve ameliyatlara girer. Bu açıdan kadın ürologlar ile erkek ürologlar arasında herhangi bir fark yoktur. Bir üroloji doktorunun cinsiyeti ister erkek ister kadın olsun, uyguladığı tıbbi tedaviler ve cerrahi teknikler aynıdır.

Bayanlar Neden Kadın Ürologları Tercih Ederler?

Kadınlarda sık görülen ürolojik problemler arasında idrar kaçırma, mesane sarkması (sistosel), rahim sarkması, vajina sarkmaları, pelvik ağrılar, ağrılı mesane sendromu, vezikovajinal fistül, cinsel problemler ve işeme problemleri bulunmaktadır. Üroloji doktorlarının çoğunluğunu erkekler oluşturur. Ancak Türkiye’de son yıllarda bayan ürologların sayısı giderek artmaktadır.

Halk arasında üroloji bölümünün sadece erkek hastalara baktığı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu doğru değildir. Her ne kadar erkek ürologlar ile kadın ürologlar arasında aslında bir fark bulunmasa da, ülkemizde kadınlar, utanmalarından dolayı bayan ürologları tercih etmeye meyillidirler.

Kadın Üroloji Doktoru Erkeklere Bakar Mı?

Erkek ya da kadın, bütün üroloji doktorları aynı eğitimi alırlar. Üroloji bölümü hem kadınlardaki hem de erkeklerdeki ürolojik problemlerle ilgilenir. Erkek bir kadın hastalıkları ve doğum doktoru, nasıl kadın hastalara bakıyorsa, kadın bir üroloji uzmanı da erkeklere bakar.

Türkiye’de Kadın Ürolog Sayısı Nedir?

Kadın ürologların sayısı, Türkiye’de dış ülkelerle kıyaslandığında oldukça azdır. Ülkemizde 8-10 civarında olan kadın ürologların sayısı, son zamanlarda giderek artmaktadır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi