The news is by your side.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Nedir?

0 180

Laparoskopik parsiyel nefrektomi, kapalı yöntemler ile böbreğin bir kısmının alınması işlemidir. Nefrektomi, böbreğin çıkarılması demektir. Nefrektomide böbrek tamamen çıkarılır. Parsiyel ise bir kısmı anlamına gelir. Parsiyel nefrektomide, böbreğin tamamı değil de hastalıklı kısmı çıkarılır. Radikal nefrektomi ise böbrek kanseri nedeniyle böbreğin tamamının etrafındaki yağ dokuları ile birlikte çıkarılmasıdır. Laparoskopik cerrahi, kapalı olarak yani karın boşluğu açılmadan uygulanan ameliyatlardır.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, laparoskopik parsiyel nefrektomi, böbreğin hastalıklı kısmının kapalı yöntem ile alınmasıdır. Bu ameliyatta, örneğin böbreğin tümörlü kısmı alınır, geri kalan sağlam böbrek yerinde bırakılır.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Kimler İçin Uygundur?

  • Doğuştan tek böbreği olup da bu böbreğinde tümör gelişen hastalar,
  • İki böbreği olup  ta bir böbreği çalışmayan ve çalışan böbreğinde tümör gelişen hastalar,
  • Her iki böbreğinde tümör gelişen hastalar,
  • İleriki dönemlerde böbreklerin çalışmasını bozabilecek hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek taşı, kronik piyelonefrit gibi hastalığı olan kişiler,
  • Böbrekteki tümörün  4 cm’in altında olan kişiler parsiyel nefrektomi açısından uygun kişilerdir.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin Avantajları Nelerdir?

Geleneksel açık nefrektomi ameliyatı ile karşılaştırıldığında, laparoskopik parsiyel nefrektominin avantajları şunlardır;

  • Ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı olur,
  • Hastaneden kalış süresi daha kısadır,
  • Hasta günlük hayatına daha çabuk döner,
  • Açık yara izi olmadığından kozmetik açıdan bir sorun yaratmaz.

Günümüzde parsiyel nefrektomi , böbrekteki küçük tümörlerinin tedavisinde standart tedavisi olarak kabul edilmektedir. Laparoskopik parsiyel nefrektominin, klasik açık cerrahiye göre daha çabuk iyileşme ve kozmetik görünüm açısından oldukça büyük avantajları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, böbrek tümörlerinin tedavisinde, açık cerrahi ile laparoskopik parsiyel nefrektominin onkolojik sonuçlar açısından benzer olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden kapalı laparoskopik  yöntemle yapılan böbrekteki tümörlü kısmım alınması, hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Ancak, bu ameliyat teknik açıdan uygulanması zor bir ameliyattır. Laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli cerrahlar tarafından, uygulandığında çok iyi sonuçlar elde edebilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bu ameliyat, robotik cerrahi ile de çok daha kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye göre bazı avantajları bulunmaktadır.

 

Prof.Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi