The news is by your side.

Kapalı Prostat Ameliyatı Nedir?

0 458

Kapalı prostat ameliyatı, ilaç ile tedavisi mümkün olmayan iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Prostat büyümesi ileri yaş erkeklerde sık gözüken ve hayat kalitesini oldukça düşürebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde öncelik ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinden sonuç alınamayan hastalarda ameliyat yapılmalıdır. Belli bir prostat boyutuna kadar bu hastalarda kapalı prostat ameliyatı en iyi tedavi seçeneğidir.

Kapalı Prostat Ameliyatı Nedir?

Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesinde, en sık uygulanan  cerrahi tedavi “TUR” adıyla da bilinen kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlardır.  “TUR” ameliyatı sırasında, hastanın penis ucunda idrar kanalına girilir. Prostata ulaşılır. Prostatın büyümüş olan ve idrar kanalını tıkayan kısımları, elektrik ya da lazer gibi bir enerji kaynağı kullanılarak özel geliştirilmiş aletler ile parça parça kesilerek dışarı çıkartılır.

TUR Ameliyatı Nasıl Yapılır?

TUR ameliyatı genellikle spinal veya epidural anestezi ile yani hastayı uyutmadan yapılır. Bunun ameliyat sonrası ağrının az olması, kanama ihtimalini düşürmesi ve solunumsal hastalıkları olan hastaların rahatça ameliyat edilebilmesi gibi pek çok avantajı vardır.
Ameliyat sırasında hasta litotomi yani doğum pozisyonunda bulunur. Ameliyat üretradan yani idrar yolundan girmek suretiyle gerçekleştirilir. Özel bir alet ile tıpkı bir portakalı içinden soyar gibi prostatın içinden kabuğuna doğru ucundan elektrik akımı geçen bir tel yardımıyla dilim dilim traşlanırarak yapılır. Prostat kapsülüne yani kabuğuna kadar traşlama yapıldıktan sonra kanama kontrolü yapılır ve idrar sondası konarak işlem sonlandırılır.

TUR İçin Hangi Hastalar Uygundur?

İyi huylu prostat büyümesi olan ve buna bağlı olarak;
Çok sık idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanmak
Tekrarlayan idrar yapamama atakları (akut üriner retansiyon)
Böbrek boşluklarında genişleme olması (hidronefroz)
Prostat büyümesine bağlı idrarda kanama (hematüri) olan
Mesane taşı gelişen hastalar cerrahi tedavi için adaydır.
TUR prostat ameliyatı için kesin bir prostat boyut sınırı olmamakla birlikte 100 grama kadar olan prostatlar rahatlıkla yapılabilir.

Kapalı Prostat Ameliyatı Sonrası Dönem Nasıldır?

Ameliyat sonrası bir ile iki gün hastanede takip yapılır. Ameliyata bağlı gelişebilecek şişlik, kanama gibi nedenlerden dolayı ameliyat sonrası hasta bir kaç gün sondalı kalır.  Ameliyat sonrasında bol sıvı tüketmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. 1-2 ay süresince cinsel ilişkiden ve ağır kaldırmaktan kaçınmak, kafein, alkol ve nikotin gibi uyarıcılardan kaçınmak önerilir.

TUR Ameliyatına Bağlı Görülebilecek Sıkıntılar Nelerdir?

Kapalı prostat ameliyatı sırasında ya da sonrasında bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Hafif kanama, idrar yaparken yanma hissi ve enfeksiyon bunlardan en sık görülenidir. Daha nadiren mesane veya idrar yolu yaralanmaları, TUR sendromu (ameliyatta kullanılan suyun dolaşıma karışması) ve üretra darlığı görülebilir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi