The news is by your side.

Kadınlar Üroloji Bölümüne Gidebilir Mi?

0 3.742
Kadınlar üroloji bölümüne gidebilir mi? Üroloji bölümü, tıptaki branşlardan biridir. Üroloji, erkeklerde ve kadınlarda üriner sistem hastalıkları ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Üriner sistem dendiğinde, böbrekler, idrar yolları ve idrar kesesi anlaşılır. Üroloji erkeklerde cinsel organ hastalıkları ile de ilgilenir. Üroloji bölümü, hem kadınlarda, hem erkeklerde, hem de çocuklarda bazı hastalıkların tedavisi ile ilgilenir. 

Erkekler Üroloji Bölümüne Neden Gider?

Bir erkek üroloji bölümüne aşağıdaki hastalıklarda ya da şikayetlerde gider;
 • Prostat kanseri
 • Penis kanseri
 • Testis kanseri
 • Erkek kısırlığı
 • Prostatit (prostat bezi iltihabı)
 • Prostat büyümesi
 • Penis akıntısı
 • Varikosel
 • Erken boşalma
 • İktidarsızlık
 • Testis ağrısı

Kadınlar Üroloji Bölümüne Gidebilir Mi?

Toplumda üroloji bölümünün, sadece erkeklere baktığı, kadın hastalara bakmadığı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Ancak bu algı doğru değildir. Üroloji erkeklere baktığı gibi kadınlara da bakar? Peki kadınlar üroloji bölümüne ne zaman gidebilir? Aşağıdaki durumlar varsa, kadının bir üroloji doktoruna gitmesi gerekir;

 • Mesane kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Böbreküstü bezi kanseri
 • Aşırı aktif mesane
 • Mesane sarkması
 • Böbrek taşı
 • İnterstisyel sistit
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İdrar kaçırma
 • Cinsel problemler

İdrar kaçırma şikayeti olan bir kadın üroloji doktoruna gitmelidir. Kadınlarda idrar kaçırmanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları, vajinadaki enfeksiyonlar, mesane içindeki taş, çok sayıda ve zorlu doğumlar, hormonal değişimler, mesane kanserleri, nörojen mesane, üretra darlığı gibi nedenler idrar kaçırmanın nedenleri arasındadır.

Kadın Ürolog Var Mı?

Kadınlarda ürolojik problemler sık görülür. Bunlardan bazıları idrar kaçırma, mesanenin sarkması (sistosel), rahim sarkması, vajina sarkmaları, pelvik ağrılar, intersitisyel sistit (ağrılı mesane sendromu), vezikovajinal fistüller, cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Üroloji doktorları genellikle erkeklerden oluşmaktadır. Yurt dışında sayıları oldukça fazla olan kadın ürologların sayısı ülkemizde oldukça azdır. Ancak Türkiye’de son yıllarda kadın ürolog sayısı giderek artmaktadır.

Halk arasında üroloji bölümünün sadece erkek hastalara baktığı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu doğru değildir. Her ne kadar erkek ürologlar ile kadın ürologlar arasında aslında bir fark bulunmasa da, ülkemizde kadınlar, utanmalarından dolayı bayan ürologları tercih etmeye meyillidirler.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi robotik cerrahi